Switch to full style
Virtuaaliravurien edistämisryhmän oma keskustelualue, jossa tiedotetaan toiminnasta ja jossa voi kysellä ryhmän toimintaan liittyvistä asioista.
Lähetä vastaus

VRER-ravien anomiseen liittyvä sääntömuutos

07.05.2016 23:15

Seuraava sääntömuus astuu voimaan 23.5.2016! Sääntömuutos koskee vain VRER:n alaisia raveja eikä se ulotu villeihin raveihin!

Sääntömuutos: Ravien järjestäjän on hoidettava tulokset raveistaan, joiden kilpailupäivä on mennyt, ennen kuin järjestäjä voi anoa seuraavia VRER:n alaisia raveja.

Sääntömuutos koskee raveja, joiden kilpailupäivä on mennyt (= ravien tulokset ovat myöhässä). Sääntömuutos ei koske avoimena olevia raveja, joiden kilpailupäivä on tulossa tulevaisuudessa. Ravien järjestäjät saavat yhä ilmoittaa ravikalenteriin uusia ravikutsuja, vaikka heillä on ravikalenterissa edellisiä avoimia raveja, kunhan näistä raveista yhdenkään kilpailupäivä ei ole mennyt umpeen uusia raveja anottaessa.

Esim.1. Ravien järjestäjällä on ravikalenterissa avoimet ravit, joiden ravipäivä on 29.5.2016. Ravien järjestäjä anoo ravikalenteriin uudet ravit 28.5.2016. Uudet ravit voidaan hyväksyä ravikalenteriin, koska ravikalenterissa avoimena olevien ravien ravipäivä ei ole mennyt raveja anottaessa.

Esim.2. Ravien järjestäjällä on ravikalenterissa avoimet ravit, joiden ravipäivä on 29.5.2016. Ravien järjestäjä anoo ravikalenteriin uudet ravit 29.5.2016. Uudet ravit voidaan hyväksyä ravikalenteriin, koska ravikalenterissa avoimena olevien ravien ravipäivä ei ole mennyt, koska päivä ei ole kulunut loppuun. Merkitystä ei ole sillä, mihin kellon aikaan päivästä ravianomus on saapunut ravikalenterin sähköpostiin.

Esim.3. Ravien järjestäjällä on ravikalenterissa ravit, joiden ravipäivä on 29.5.2016. Ravien järjestäjä ei voi anoa uusia raveja ravikalenteriin 30.5.2016, jos hänen 29.5.2016 raveistaan ei ole tuloksia.

Luettehan huolella säännöt ja ohjeet VRER:n alaisten ravien järjestämiseen ja anomiseen.
Lähetä vastaus